IND

Uitdaging

De opdracht is uitgevoerd binnen de directie Bedrijfsvoering, team Business Informatie Centrum. Achterliggende uitdaging van de opdracht was om met de implementatie van agile werken de klanttevredenheid te vergroten en de medewerkers meer plezier in hun werk te brengen.

 

Aanpak

Op basis van een QuickScan heeft Conclusion een advies uitgebracht over de wijze waarop agile werken succesvol in het gehele team kan worden ingevoerd. De implementatie aanpak met de opzet, inrichting en stappen om tot agile werken binnen het team (30 medewerkers) te komen was onderdeel van het advies. Na akkoord heeft Conclusion het traject verder geïmplementeerd in een viertal stappen, gebaseerd op het concept ‘voordoen, samen doen en zelf doen’:

  1. De eerste stap was de training van alle betrokken medewerkers;
  2. Daarna zijn de eerste agile/scrum werkende teams gestart. In deze teams is de rol van scrummaster in eerste instantie ingevuld door Conclusion;
  3. Vervolgstap was om de rol van scrummaster over te dragen aan interne medewerkers zodra zij daar zelf voldoende toe in staat waren; 
  4. In de laatste fase zijn alle stakeholders begeleid en gecoacht:

 

  • De scrumteams zijn begeleid als team en op rolniveau, om optimaal te kunnen presteren;
  • De rol van product owner is aan de ‘business’ kant geïntroduceerd en ingevuld;
  • De manager is gecoacht bij de invulling van agile leiderschap.

 

Resultaat

Inmiddels werkt de gehele afdeling zelfstandig agile/scrum en zijn de resultaten zichtbaar verbeterd. De tevredenheid van de business over de opgeleverde producten is verbeterd en de medewerkers werken met meer plezier.

 

Onderscheidend vermogen

In deze opdracht hebben we de mens centraal gesteld. Daarna hebben wij met het toepassen van het concept ‘voordoen, samendoen, zelf doen’ zo snel mogelijk de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. De interne medewerkers die de rol van scrummaster pakten, kregen naast begeleiding, ook veel vrijheid om de rol op een voor hen passende manier in te vullen.

Martine Crevels
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Martine Crevels 06-11041665
Abonneren
op nieuws?