Gemeente Amsterdam

Uitdaging

Het bepalen van de ideale ‘blauwdruk’ voor de organisatie en formatie van de afdeling Operations Support. Uitgangspunt hiervoor was het beleidskader Dienstverlening, waarin het doelmatig en resultaatgericht ondersteunen van het primaire proces van de Gemeente centraal stond.

 

Aanpak

  • Het analyseren van de huidige situatie/context door deskresearch/interviews met sleutelfiguren en een nadere analyse van taken, processen en structuur.
  • Bepalen van de basisstructuur door het vaststellen van de eisen en criteria die aan de structuur worden gesteld, het ontwikkelen van alternatieven en het selecteren van een organisatiestructuur op basis van de criteria.
  • Het inrichten van de afdeling door het omschrijven van taken, verantwoordelijkheden van functies en onderdelen en het beschrijven van het model van aansturing en coördinatie -mechanismen.
  • Het vaststellen van de prestatie-indicatoren op basis van de doelstellingen kritische succesfactoren van de afdeling.
  • Het bepalen van de formatie door een objectieve analyse te maken van de gewenste formatie door deze te benchmarken met vergelijkbare supportafdelingen.

 

Advies over de implementatie met aandacht voor specifieke kenmerken van de afdeling en het transitiepad van de bestaande naar de gewenste situatie.

Resultaat

Een ingerichte organisatie en vastgestelde formatie van de afdeling Operations Support in lijn met de ambitie en doelstellingen van de organisatie

 

Onderscheidend vermogen

  • Expertise over het ontwerp en de inrichting van een organisatie;
  • Co-creatie met de klant;
  • De filosofie en principes van Lean zijn toegepast bij de vernieuwing van de aansturing en organisatiestructuur.

 

Etienne Valstar
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Etienne Valstar 06-51688961
Abonneren
op nieuws?