Commerciele dienstverlener

Uitdaging

Voor een snelgroeiende speler in de duurzame energiesector heeft Conclusion een IT Maturity Scan gedaan van het huidige lead management systeem (LMS). Dit systeem bevatte tevens CRM-functionaliteit, maar was in de basis geen CRM-systeem. Een van de andere vragen van de klant was het maken van 'make, buy or refactor scenario’s’ ten aanzien van een eventueel nieuw of door te ontwikkelen CRM-systeem, waarbij het huidige LMS-systeem zou worden geüpgraded tot CRM-systeem.  Uit onze analyse bleek dat het in de business architectuur vastgelegde salesproces niet overeenkwam met de werkelijkheid. Uit een workshop en interviews met de klant bleek bovendien dat er binnen het huidige IT-landschap bij de klant weinig samenhang bestond tussen de sales en marketingprocessen.

Aanpak

Conclusion heeft in haar IT Maturity Scan onderzoek gekeken naar het IT-landschap, processen en medewerkers van de klant. Hierbij is gebruik gemaakt van een analyseraamwerk. In de scan is in het bijzonder gefocust op het huidige salesproces. Op basis daarvan heeft Conclusion een toekomstig salesproces ontworpen, als blauwdruk voor een eventueel nieuw of doorontwikkeld CRM-systeem. Daarnaast heeft Conclusion een netwerk van verschillende subject matter experts (sme’s) geraadpleegd, die elk vanuit hun eigen expertise input hebben gegeven op de make', 'buy' en 'refactor' scenario’s.

 

Resultaat

Conclusion heeft een eindrapport geschreven met een best case scenario en een advies voor 'the next steps' voor succesvolle aanschaf van een nieuw CRM-systeem. Dit advies heeft de klant geholpen bij het maken van een ‘make, buy or refactor beslissing’ en het opstarten van een vervolgtraject. 

 

Onderscheidend vermogen

Het projectteam bestond uit medewerkers met een diverse achtergrond. Een aantal Subject Matter Experts waren afkomstig uit het Conclusion ecosysteem.  Zij voorzagen het multidisciplinaire projectteam op de juiste momenten van de juiste inhoudelijke expertise. De input van de Subject Matter Experts is hiermee van doorslaggevende waarde geweest voor het eindrapport van de projectleider.

Ahmet Yuksel
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Ahmet Yuksel 06-12907847
Abonneren
op nieuws?