Logius

Agile implementatie zorgt voor flexibeler organisatie met toename van medewerkers- en klanttevredenheid.

Logius / BZK:

Logius biedt producten en diensten die burgers, bedrijven en publieke organisaties gebruiken om digitaal zaken te regelen met de overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mensen kennen Logius van bijvoorbeeld DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken.

 

Uitdaging

De opdracht is uitgevoerd binnen Logius. Daar is op 1 januari 2019 gestart met een nieuwe organisatie inrichting en met Agile werken. De gedachte achter de implementatie van agile werken was het aantoonbaar meer waarde kunnen leveren, de klanttevredenheid vergroten en medewerkers die met meer plezier hun werk doen.

Het doel van de opdracht was het leveren van een essentiële bijdrage als coach aan de ontwikkeling van een flexibele en wendbare organisatie die goed in staat is om met alle stakeholders af te stemmen. En een organisatie die gelooft in een overheid die altijd, overal en voor iedereen beschikbaar is en die daaraan bijdraagt door het bieden van producten en diensten om digitaal zaken te regelen met de overheid.

"Opvallend is dat iedereen die bij Logius werkt het volstrekt normaal vindt dat je een transformatie van deze omvang op deze manier met elkaar doet, en dat het plezier en energie die collega’s daarbij laten zien zo in het oog springt."

Aanpak

Vanuit Conclusion Implementation heeft een Agile SAFe coach samen met een team van SAFe coaches gewerkt aan de transformatie van de gehele Logius organisatie naar een meer wendbare organisatie waarin met Agile (SAFe) wordt gewerkt.

 

De Agile Coach is actief betrokken geweest bij de inrichting van de nieuwe Agile werkvorm.

De transformatie is een langdurige procesbegeleiding bestaande uit de volgende onderdelen:

 

  • Opleiden en trainen van Agile change agents, RTE's, PO/PM en Scrum masters en teamleden;
  • Adviseren en coachen van het directieteam in de organisatietransformatie;
  • Opleiden en begeleiden van Scrum teams in de organisatie (en andere teams die geen onderdeel uitmaken van een  SAFe trein);
  • Adviseren en blijvend verbeteren van: o.a. Portfolio management, Resource management, Finance& Control als onderdelen van de SAFe by Logius werkwijze;
  • Begeleiden van SAFe treinen, rollen en events (PI-planningsdagen, System demo's etc.);
  • Er wordt gewerkt vanuit het motto: ‘voordoen, samen doen en zelf doen’.

 

Resultaat

Inmiddels werkt 70% van Logius met een Agile werkwijze (gebaseerd op het SAFe framework) en zijn er drie treinen (met veel Kanban/Scrum of DevOps teams). De gehele organisatie volgt dezelfde cadans en synchroniseert onderling werk en afhankelijkheden. Dit werkt transparanter en leidt tot een organisatie die wendbaarder, vakkundiger en klantgerichter in staat is haar diensten en services te verbeteren.

 

 

Logius is onlangs genomineerd voor "Beste overheidsorganisatie in Q2 2019” omdat in de afgelopen periode de klantgerichtheid merkbaar is verbeterd,  de participatie van stakeholders leidt tot betere producten met meer waarde. Daardoor is de tevredenheid van de business over de opgeleverde producten is verhoogd en werken de medewerkers met meer focus en plezier aan de producten en diensten.

 

 

Onderscheidend vermogen

In deze opdracht is sprake van een combinatie van het toepasbaar maken van Agile werken in de specifieke situatie van deze klant om haar doelen te kunnen bereiken (zie Logius.nl). Wij hebben een Agile coach geleverd met kennis van de methoden en modellen (bijvoorbeeld Lean, Scrum, SAFe, Nexus, Less)  maar vooral met ervaring van Agile transformaties binnen overheidsorganisaties in de afgelopen tien jaar. Binnen de organisatieverandering heeft Conclusion het concept ‘voordoen, samen doen, alleen doen’  toegepast. Daarbij worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. De interne medewerkers worden daardoor sneller in staat gesteld zelf in hun nieuwe rol te komen. De interne medewerkers nemen daarbij zo snel mogelijk de essentiële rollen over van tijdelijke externen waardoor de kennis en way of working binnen de organisatie duurzaam kan worden geborgd.

 

"We hebben boeiend half jaar beleefd waarin we de omslag naar een SAFe-werkende organisatie hebben gemaakt en deze ons eigen aan het maken zijn. We werken samen aan één organisatie, één ritme, één Logius."
Harm Jan Brondijk
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Harm Jan Brondijk 06-11041798
Abonneren
op nieuws?