Royal Reesink

Inrichting Project Management Office Royal Reesink

Royal Reesink is marktleider als internationale distributeur en serviceverlener op het gebied van hoogwaardige machines voor onder andere de landbouw, interne logistiek en grond- weg- en waterbouw. Het bedrijf bestaat uit een holdingstructuur met verschillende Operational Companies. Deze bedrijven hebben hun eigen identiteit en projecten.

 

De afdeling IT is verantwoordelijk voor het beheer van het IT-landschap. De afgelopen jaren is de afdeling gestart met professionaliseren middels het ‘IT’s for you’ programma. Dit programma bevat de stappen om de vastgelegde Royal Reesink IT Strategy tot uitvoering te brengen. In de IT Strategy zijn vier pijlers beschreven. Een van deze pijlers is een IT-organisatie 2.0. Voor dit onderdeel is de expertise van Conclusion Implementation gevraagd.

 

Inrichting Project Management Office

De focusvraag voor Conclusion Implementation was het opzetten van een Project Management Office (PMO) in samenwerking met de IT-afdeling. Doel van de inrichting van het PMO was om meer grip te krijgen op de lopende en ingediende projecten. Daarnaast was het vaststellen van een duidelijke methodologie en werkwijze belangrijk. Om de interne behoefte te achterhalen zijn er een aantal workshops gefaciliteerd voor de stakeholders; medewerkers van verschillende Holding afdelingen en Operational Companies.  

 

Aanpak transformatie vraagstuk

De inzet van workshops is een vaak gekozen tool bij transformatie vraagstukken. Deze manier van werken zorgt ervoor dat eventuele onderliggende behoeftes boven komen. Een passende oplossing voor de inrichting van het PMO is in gang gezet voor de IT-afdeling. Laagdrempeligheid, zichtbaarheid en transparantie waren belangrijke key-words binnen dit project. Er is een ‘MyPROJECTS’  omgeving ontwikkeld om te zorgen dat alle projectaanvragen, -documentatie en het algehele overzicht van projecten gebundeld en overzichtelijk ontsloten werden voor de medewerkers van Royal Reesink. De omgeving is toegankelijk voor de gehele organisatie, daarnaast fungeert het als archief voor het PMO.  

 

“Het is ons gelukt om een MyPROJECTS omgeving in te richten en online te zetten die voor iedereen toegankelijk is en een weergave is van de wijze waarop Royal Reesink haar (IT) projecten wil aanpakken. Gedurende dit proces was Maxime in staat om vriendelijk maar duidelijk van alle stakeholders informatie te krijgen om onze Projectmanagement methodiek zo goed mogelijk te perfectioneren." – Fred Bushoff, Programma Manager Royal Reesink

Borgen van kwaliteit

De duurzame inzet van het Project Management Office is met de uitvoering van dit project gestart. Er is een Project Management Officer aangenomen voor de uitvoering van het ingerichte Office. Om het tot een blijvend succes te maken is aandacht voor adoptie van het programma noodzakelijk. De eerste stappen van het adoptie programma zijn gezet. De komende tijd wordt hier samen met de klant verder vorm aan gegeven.

Maxime Broekhuizen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Maxime Broekhuizen 06-51131787
Abonneren
op nieuws?