01-04-2019 / nieuws / Frans van der Pluijm

Digitalisering & transformatie brengt ons naar de nieuwe werkelijkheid, denkt u met ons mee?

 

 

Bedenkt u eens het oneindig aantal mogelijkheden van de huidige digitale ontwikkelingen, wat we er allemaal mee kunnen, wat het ons gaat brengen … en wat het van ons vraagt.

 

 

 

Conclusion Implementation ontwikkelt een programma dat mensen en organisaties begeleidt in de transformatie naar een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die we ons maar beter eerst goed inbeelden, zodat we gerichter onze energie kunnen geven aan de juiste verandering. Het raakt immers alles en iedereen.

 

 

 

Het programma gaat over het omgaan met de transformatie die het bedrijfsleven en onze samenleving op dit moment ondergaan. Het gaat over een manier van organiseren, hoe we met elkaar samenwerken, over Persoonlijk Leiderschap, … over u en over mij. Conclusion Implementation is voor dit programma op zoek naar mensen en organisaties die geloven dat we in een heel bijzondere tijd leven, waarin alles zo snel verandert dat we onszélf en onze plannen soms uit het oog verliezen.

 

 

 

We zijn aan het nadenken hoe die nieuwe werkelijkheid er uit kan zien en hoe u en ik daar dan mee omgaan. Ons doel is niet alleen om binnen het bestaande paradigma een betere manier te vinden om succesvol te zijn, maar ook om ons voor te bereiden op het komende.

 

Denkt u met ons mee? Neem contact op met Frans van der Pluijm

 

Frans van der Pluijm
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Frans van der Pluijm 06-38409539