Nederlandse Spoorwegen

Uitdaging:

Transparantie in de werkzaamheden van de software ontwikkel straten, zodat de funnel en doorstroom van werk (snelheid en productiviteit) inzichtelijk is en wordt aangestuurd. Vanuit dit inzicht over de software straten de juiste hulpvragen bespreekbaar maken om daarop in te spelen en van elkaar te leren.

 

Aanpak:
• Scherp krijgen van de informatiebehoefte en indicatoren, ontwikkeld via een PowerPoint rapportage voor het MT Business Systemen;

 

• Op gang brengen van de discussie en het leerproces door maandelijks te gaan rapporteren in het MT op basis van de PowerPoint rapportage met de input vanuit de software straten;

 

• Digitaliseren van de rapportage zodat deze automatisch en realtime wordt gegenereerd. Deze rapportages zijn ingericht door de scrummasters van de betreffende straten in Eazy BI, een add-on op JIRA.

 

• Inregelen van een tweewekelijks overleg met Scrum Masters en leidinggevenden om het dashboard te bespreken en te leren en verbeteren.
Resultaat:
Transparantie door een realtime digitaal dashboard. Verbeterproces 
door regelmatig overleg over dashboard op operationeel niveau bij de 
scrummasters en het MT.

 

Onderscheidend vermogen:

• Resultaatgerichtheid om het traject naar een goed einde te begeleiden;
• Bottom up aanpak met Scrum Masters;
• Organische overdracht richting organisatie.
Etienne Valstar
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Etienne Valstar 06-51688961
Abonneren
op nieuws?