Op zoek naar nieuwe mogelijkheden en inzichten door te investeren in kennis. Learning by doing is daarbij methode. Want we kunnen alleen maar leren door te proberen.
ACADEMY
Agile Start-Up

Bekijk hier welke trainingen er de komende tijd gepland zijn. 

Als organisatie wil je flexibel en snel in kunnen spelen op de veranderende klantvraag en de kwaliteit voortdurend verbeteren. Om dit te realiseren heb je teams nodig die goed op elkaar ingespeeld zijn en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om succesvol Agile te kunnen werken. 

 

Met de training ‘Agile Start up’ bieden wij een combinatie van Insights Discovery en Agile Foundation. Met de profielschetsen van Insights laten we een team ervaren waar de samenwerking soms hapert en hoe deze verbeterd kan worden. Met onze door het Agile Consortium geaccrediteerde opleiding Agile Foundation én onze Maanmissie bieden wij jou de kans om te groeien als Agile professional. De unieke combinatie van deze trainingen is uitermate geschikt om teams klaar te stomen op zowel het gebied van intensieve samenwerking als Agile werken. 

 

Een team dat is opgeleid in Agile en ingespeeld op elkaar:
Deelnemers sluiten deze incompany training af met het volgende resultaat:

  • Een ervaring die betere samenwerking in beweging zet.
  • Inzicht in het eigen voorkeursgedrag en die van collega’s, om zo de samenwerking met diverse collega’s te verbeteren.
  • Kennis van de Agile filosofie, het Agile Manifest, de waarden en principes.
  • Kennis van verschillende Agile methoden en verdieping op de Scrum methodiek met focus op de rol van Product Owner, Scrum Master en teamrollen.
  • Concrete vervolgstappen voor de implementatie van Agile in de organisaties en voor het verder ontwikkelen als Agile professional.

Tijdens onze trainingen hanteren we de volgende uitgangspunten

  • Jullie strategie, processen en uitdagingen staan centraal. Op basis van een intake bepalen we de inhoud van de training.
  • We werken ervaringsgericht. Tijdens de training gaan we direct aan de slag met het toepassen van helder toegelicht methodes en principes.
  • Trainingen worden minimaal door 2 trainers begeleid, zodat we een hoge mate van interactie kunnen bereiken met en tussen de deelnemers. Wanneer de groep groter is dan 20 medewerkers, wordt het aantal trainers verhoogd.
  • Bij de training ontvangt u enkele ‘quick reference cards’ en een digitale versie van het presentatiemateriaal.
  • Na afloop van de training vindt er een follow-up gesprek plaats, om samen de training te evalueren en te bepalen of er nog andere ondersteuning nodig is. Bij afname van de training kunnen er o.a. afspraken worden gemaakt over coaching op de werkvloer. 
Steven van den Heuvel
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel Steven van den Heuvel 06-22746979

Programma

Duur
2 en een halve dag

Locatie
Op een locatie naar eigen keuze 
(tegen meerkosten) of op onze  trainingslocatie in Utrecht.