Werkwijze header image Conclusion Implementation
Home Werkwijze Publicaties

Publicaties

Implementeren is een vak op zich. En we leren elke dag bij. In onze publicaties delen we onze inzichten en brengen we complexe zaken terug tot de kern, tot praktische oplossingen.

Boeken 

foto van boek: praktisch lean management door Bas Lohman en Jeroen van Os

Praktisch Lean Management

In dit boek wordt een methode voor procesoptimalisatie beschreven die steeds meer aan populariteit wint: Lean management. Veel van de inzichten van Lean zijn heel praktisch en goed toepasbaar in de praktijk van alledag. Wat dacht u van de benadering om bij een probleemdefinitie tot vijf keer toe een verdiepende "waarom-vraag" te stellen?

foto van het boek: zo lukt het wel

Projectmanagement

Zó lukt het wel. Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat vol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen.

     

Publicaties

foto van man die aantekeningen maakt adhv een laptop

Strategie met de Participatiewet

Op basis van inbreng van de organisatie zelf en van opdrachtgevers is een veranderteam de afgelopen 2 jaar aan de slag geweest de Haeghe Groep om te vormen tot een bedrijf dat kan concurreren op de ‘normale’ markt. Dit gebeurt in de vorm verbeterprogramma “Samen meer Waarde”. Het is gericht op het optimaliseren van de marktbenadering en de productiecapaciteit. De organisatie wordt hierin begeleid door programmamanager Tanja van Gurp en Conclusion Implementation.

silhouetten van mannen in pak

Good Practice Projectsturing

Rijkswaterstaat (RWS) voert grootschalige veranderingen door. Een gevolg van veranderende eisen van burger, gebruiker en politiek en een door te voeren bezuinigingsopgave. Speerpunten in het bereiken van de professionaliseringsslag die de organisatie wil bereiken, zijn het uniformeren van processen, beperken van verspillingen en het verhogen van het individuele en daarmee collectieve verbetervermogen. RWS gaat meer doen, met minder mensen. Hoe? Door middel van resultaatgericht projectmanagement.

foto van hand die drie vingers opsteekt

Drie krachtige principes

Verandertrajecten worden enthousiast gestart vanuit het management. Echter, na enkele maanden is het management vaak teleurgesteld in de houding van de medewerkers. Ze zijn passief, tonen onvoldoende betrokkenheid en nemen weinig initiatief. Vaak is een klacht van medewerkers dat de verandering het zoveelste speeltje van het management is. Het is onduidelijk wat de verandering hen gaat opleveren en waarom deze noodzakelijk is. Hoe zorg je voor effectieve gedragsbeïnvloeding in een verandertraject?

veld tulpen

Duurzame veranderaanpak

De betrokkenheid van medewerkers is essentieel. Hanteer daarom een realistische aanpak en ontwikkel veranderkracht. Een aanzienlijk deel van de organisatieveranderingen slaagt slechts gedeeltelijk of met onevenredig veel inspanning. Hoe kunnen organisaties voldoende veranderkracht ontwikkelen zodat duurzaam resultaat wél binnen handbereik komt? Gebruik vijf bouwstenen die doorslaggevend zijn voor het DNA van een realistische en duurzame veranderaanpak.

foto van witte puzzel met een ontbrekend stukje

Lean of Operational Excellence

Veel organisaties gebruiken Lean, Six Sigma of andere trajecten om hun processen duurzaam te verbeteren. Na een enthousiaste start verslapt de aandacht voor verbeteren vaak weer. Om te zorgen voor een duurzame verankering van deze verbetertrajecten moet in de organisatie gedrag centraal staan. In deze bijdrage wordt een aantal succesfactoren en interventies genoemd waarmee een organisatie een blijvende gedragsverandering kan bereiken.

verkeersbord met de woorden chaos en order, waarbij order is doorgestreept

Crisis in klantgerichtheid

Sinds 2008 staat de financiële wereld op zijn kop. De klant heeft het vertrouwen in bancaire organisaties verloren en is sceptisch over de moraal van de medewerkers. Als reactie geven veel banken het signaal af de belangen van de klant weer in het middelpunt te stellen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om structurele verbetering te realiseren is samenhang cruciaal. Samenhang tussen wat de klant belangrijk vindt, de strategie van de organisatie en de activiteiten van de organisatie.

stapeltje binders

Eigentijds managementsysteem

Veel beursgenoteerde bedrijven poetsen op dit moment hun cijfers op door kostenreducties. Door de focus op kostenbesparingen is er minder aandacht voor de interne organisatie, processen en managementsystemen. Medewerkers krijgen te maken met een opeenstapeling van veranderingen. Het adequaat borgen van veranderingen en het blijvend realiseren van de beoogde verbeteringen is dan een lastige opdracht. Om winstgevend te blijven is het voor organisaties noodzakelijk om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen in de markt. Een praktisch managementsysteem kan een belangrijke bijdrage leveren.