Werkwijze header image Conclusion Implementation
Home Werkwijze

Werkwijze

Conclusion Implementation hanteert een aanpak die organisaties blijvend verandert. De organisatie wordt niet alleen in staat gesteld de strategische doelen te halen, maar kan daarna zelfstandig met dezelfde dynamiek en energie doorgaan met veranderen en verbeteren.

Conclusion Implementation is een executieclub. Wij zorgen dat de plannen worden geïmplementeerd en de strategie van een organisatie succesvol wordt doorgevoerd. Het vertrekpunt van een duurzame verbetering is de klantwaarde, alles draait om de klant. Wie is de klant? Hoe voldoen we optimaal aan de wensen? Deze klantwaarde vormt de basis voor procesoptimalisatie. Hoe moeten activiteiten worden georganiseerd om optimaal aan te sluiten bij de klantwaarde? Om de voortgang van de verandering te monitoren, vertalen we klantwaarden en procesafspraken naar indicatoren waarop sturing plaatsvindt. Tot slot wordt het hele programma verankerd in cultuur en gedrag van management en medewerkers. De veranderingen komen terecht in de genen van de mensen en het bedrijf.

Onderstaand figuur illustreert onze aanpak om organisaties succesvol te ondersteunen bij het implementeren van hun strategie en het duurzaam verbeteren van hun bedrijfsvoering.


schema voor duurzaam verbeteren
Door tijdsdruk, focus op kosten en 'quick wins' krijgt de zachte en blijvende kant van de verandering vaak onvoldoende aandacht. Terwijl verbetertrajecten juist succesvoller zijn door meer aandacht voor de mens en zijn gedrag. Daarbij gaat het ook om de juiste verdeling van aandacht. Niet alleen de start, maar ook de implementatie en het borgen van de gewenste veranderingen spelen een doorslaggevende rol.


Het succes van een opdracht wordt vooral aan het begin bepaald

Implementeren van strategische veranderingen is een vak op zich. We leren elke dag bij. Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat het succes van een opdracht vooral aan het begin wordt bepaald. Door vooraf goed na te denken over het probleem, de oplossingsrichtingen en de verschillende belangen winnen we verderop in het traject tijd en realiseren we een succesvolle verankering. En dat is belangrijk, want duurzaam verbeteren kan alleen als de verandering binnen de organisatie landt én doorgaat nadat wij vertrokken zijn.