Diensten header image Conclusion Implementation
Home Diensten Optimaliseren Bedrijfsvoering

Optimaliseren Bedrijfsvoering

Binnen een organisatie draait het om maximale toegevoegde waarde leveren voor de klant. Alle overige processen zijn bij voorkeur gemarginaliseerd en worden tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd. Conclusion Implementation helpt organisaties hierbij met een bewezen aanpak.

Door een turbulente markt moeten organisaties elke dag actief zijn om in te spelen op de dynamiek uit de markt. Soms moet er daarom een doorbraak worden gerealiseerd. Dat heet tegenwoordig een ‘disruptive verandering’. Maar los van die disruptives moet een modern bedrijf elke dag beter worden en maximale waarde leveren aan haar klanten.

Wij optimaliseren uw totale bedrijfsvoering met als doel maximale klantbeleving tegen minimale kosten. We ondersteunen bij:

  • Het realiseren van LEAN leiderschap. Dit start bij het ontwikkelen van een verandervisie vanuit een optimalisatie of LEAN filosofie. Deze visie vertalen we met u door naar een implementatie aanpak met doelen, KPI’s, doelstellingen, gedragsinterventies en het inrichten van een prestatie dialoog om daadwerkelijk veranderingen te realiseren.
  • Het ontwikkelen van een continu verbeterende organisatie. Vanuit een duidelijk en up-to-date klantbeeld werken we met u aan het realiseren van een continu verbeterende organisatie die het beste resultaat oplevert voor uw klant en uw organisatie.
  • Het trainen van medewerkers en leidinggevenden. De toepassing van Lean vereist een solide basis in kennis en vaardigheden. Met de trainingen van onze Implementation Academy nemen wij u op reis om u en uw organisatie deze de basis kennis en vaardigen eigen te maken en onderdeel te maken van uw organisatie DNA.
  • Het bereiken van de noodzakelijke resultaten gericht op een hogere klanttevredenheid en/of lagere bedrijfsvoeringkosten door een bewezen aanpak. Met onze bijdrage helpen wij u om snel resultaat te boeken en uw organisatie duurzaam te verbeteren met gerichte oplossingen voor specifieke problemen.